#

Bộ môn Giáo dục sức khoẻ và Tâm lý Y học - Quản lý y tế


Bộ môn: Giáo dục sức khỏe, Tâm lý y học – Quản lý Y tế
Trưởng Bộ môn: TS.BS Nguyễn Văn Hùng
Số nhân sự:  3 PGS, 4 TS, 2 ThS, 3 BS YHDP, 1 CN YTCC

 

Chức năng: Bộ môn GDSK và TLYH – QLYT thực hiện song song chức năng đào tạo đại học và sau đại học, hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt về Giáo dục sức khỏe và tâm lý y học, Tổ chức và quản lý y tế đáp ứng nhu cầu xã hội trong sự nghiệp phát triển chung của Khoa và của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

Về đào tạo đại học và sau đại học

Tham gia giảng dạy các đối tượng Đại học: Y đa khoa; Răng Hàm Mặt; Y học cổ truyền; Y học dự phòng; Dược; KTXH; KTHA; Điều dưỡng; Hộ sinh; YTCC hệ chính quy và liên thông.

Các học phần giảng dạy: Tâm lý y học – y đức; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Khoa học hành vi – Giáo dục sức khoẻ; Nâng cao sức khỏe; Truyền thông sức khỏe và tiếp thị xã hội; Đánh giá chương trình nâng cao sức khỏe; Các chương trình Y tế quốc gia; Tổ chức và quản lý y tế; Quản lý dịch vụ y tế; Tổ chức & Quản lý hệ thống y tế; Thiết kế đánh giá chương trình y tế; Pháp luật – Tổ chức y tế; Chính sách y tế; Kế hoạch y tế; Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản; Chương trình phòng chống HIV/AIDS; Kinh tế y tế; Y học thảm họa; Thực tập cộng đồng…

Tham gia giảng dạy các đối tượng Sau đại học: CK1 YTCC; CK1 YHDP; CK1 Bác sĩ gia đình; CK1 Điều dưỡng; CK1 Dược lý và Dược Lâm sàng; Cao học Dược lý và Dược Lâm sàng; Cao học YTCC; CK2 Quản lý y tế.

Các học phần/chứng chỉ giảng dạy gồm: SKLT-SKTT-SKSS; Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe & Giáo dục sức khỏe; Khoa học hành vi; Giáo dục sức khỏe; Quản lý chương trình DS-KHHGĐ; Quản lý các chương trình và dự án y tế; Kinh tế y tế; Quản lý y tế và chính sách y tế; Quản lý bệnh viện; Tổ chức quản lý y tế - Kinh tế y tế; Lãnh đạo và quản lý; Quản lý việc thực hiện chính sách y tế; Đánh giá các hoạt động y tế; Quản lý các nguồn lực y tế; Quản lý nhà nước về y tế và Kinh tế Y tế…

            Về nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần cộng đồng; Các yếu tố hành vi lối sống ảnh hưởng đến sức khỏe; Nghiên cứu can thiệp nâng cao sức khỏe cộng đồng; Tổ chức và quản lý hệ thống y tế; Quản lý bệnh viện; Lập kế hoạch y tế; Chính sách y tế; Đánh giá kinh tế y tế; Phân tích chi phí; Chất lượng cuộc sống; Các vấn đề về sức khỏe cộng đồng.

Bộ môn chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên và công bố những kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Tính đến tháng 01/2021, Bộ môn đã có 26 bài báo được đăng tải ở các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus và 66 bài báo được đăng tải ở tạp chí trong nước. Nhiều đề tài cấp Trường, cấp Đại học Huế, cấp Tỉnh và cấp Bộ đã được giảng viên Bộ môn đăng ký thực hiện trong từng năm học, các đề tài nghiệm thu có kết quả tốt.

Cán bộ bộ môn tham gia chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước và đã đạt giải cao tại các hội nghị khoa học trong khu vực. Thường xuyên hướng dẫn học viên và sinh viên thực hiện các đề tài luận văn tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Bên cạnh đó, cán bộ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn trong nước và quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn.

Tham gia hỗ trợ thực hiện một số các dịch vụ -  tư vấn kỹ thuật về nghiên cứu khoa học thuộc đơn vị tư vấn phân tích số liệu y học, Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, Trường Đại học Y Dược Huế.

Về hợp tác quốc tế

Hợp tác với các đối tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần, giáo dục sức khỏe, tổ chức và quản lý y tế. Các đối tác chính: Khoa YTCC trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia. Khoa YTCC các trường Đại học thuộc Khu vực Tiểu vùng sông Mêkong mở rộng. Tổ chức y tế thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương; Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.

Nhân sự: Tính đến tháng 2/2021, Bộ môn có 13 CBVC. Gồm 3 PGS, 4 TS, 2 ThS, 3 BS YHDP, 1 CN YTCC (01 cán bộ đang học ThS ở nước ngoài, 02 cán bộ đang học ThS trong nước).