Nghiên cứu khoa học

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Khoa Y tế Công cộng, Trường ĐH Y-Dược, Đại học Huế đã có nhiều công trình đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khoẻ, y tế công cộng, y học dự phòng trong nước và quốc tế. Khoa là thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế từ năm 2018 và số lượng công bố ngày càng tăng trong các năm gần đây

Khoa với thế mạnh nghiên cứu và tư vấn cho các dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực:

  • Đánh giá nguy cơ các bệnh không lây (NCDs)
  • Sức khỏe cộng đồng nông thôn, sức khỏe cộng đồng ở các nhóm dễ bị tổn thương
  • Chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý hệ thống y tế/bệnh viện
  • Kinh tế Y tế
  • Biến đổi khí hậu và vấn đề sức khỏe bệnh tật