#

Các khoá ngắn hạn

Các loại hình đào tạo khác


Các loại hình đào tạo khác:

- Đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại các nội dung của chuyên ngành YTCC, thống kê y học, tin học nâng cao và phương pháp NCKH cho các chuyên ngành sau đại học khác.

- Đào tạo chứng chỉ Quản lý Bệnh viện cho các sở y tế và các bệnh viện ở miền Trung.

- Bổ túc kiến thức YTCC ngắn hạn, dài hạn cho các bác sĩ trạm y tế xã, phường của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

- Giảng dạy một số chuyên đề cho học viên sau đại học quốc tế.