#

Đào tạo Sau đại học

Khoa đã không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo Sau đại học cả về quy mô lẫn chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế trong nước, đặc biệt là Khu vực miền Trung, Tây Nguyên.


Đào tạo Sau đại học

Khoa đã không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo Sau đại học cả về quy mô lẫn chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế trong nước, đặc biệt là Khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Các chuyên ngành đào tạo sau đại học bao gồm:

- Thạc sĩ ngành Y tế công cộng.
- Thạc sĩ ngành Quản lý bệnh viện.
- Chuyên khoa cấp I ngành Y tế công cộng, Y học dự phòng, Dịch tễ học.
- Chuyên khoa cấp II ngành Quản lý Y tế.
- Tiến sĩ ngành Y tế công cộng và Tiến sĩ ngành Y tế công cộng chương trình song ngữ.

Hình 1: Nghiên cứu sinh qua các năm

Hình 2: Cao học

Hình 3. Chuyên khoa II Quản lý Y tế

Hình 5. Chuyên khoa I

Không chỉ đào tạo về chuyên ngành YTCC và Y học dự phòng, Khoa YTCC còn tham gia giảng dạy các chứng chỉ Phương pháp NCKH, tin học nâng cao, tin học ứng dụng, giáo dục sức khỏe cho các lớp Cao học, CKI, CKII các chuyên ngành khác. Trung bình hằng năm, tổng số học viên các chuyên ngành khác được Khoa giảng dạy khoảng 700 học viên tại hơn 10 tỉnh (22 lớp) trong cả nước.

Ngoài các lớp sau đại học giảng dạy tại Trường, Khoa còn giảng dạy các lớp sau đại học tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, Trà Vinh; TP Đà nẵng, TP Hồ Chí Minh. Hằng năm, có khoảng 50 học viên CKI Y học dự phòng và 40 học viên CKI YTCC tốt nghiệp.