ĐÀO TẠO

Là đơn vị dẫn đầu về đào tạo Đại học ngành Y tế công cộng và Y học dự phòng & đào tạo các ngành Sau Đại học và đào tạo liên tục (CME) trong lĩnh vực Y tế công cộng và nghiên cứu khoa học tại khu vực Miền trung và Tây Nguyên

Chi tiết

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Là đơn vị dẫn đầu Miền trung và Tây Nguyên về nghiên cứu các vấn đề sức khỏe cộng đồng với sự kết nối đa ngành trong giải quyết vấn đề và nâng cao sức khỏe cộng đồng

Chi tiết

DỊCH VỤ

Là đơn vị dẫn đầu Miền trung và Tây Nguyên trong việc cung cấp, tư vấn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào nhu cầu cộng đồng


Chi tiết

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

#

Hình thành & Phát triển

Khoa Y tế Công cộng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Trường Đại học Y Dược Huế. Khoa có nhiệm vụ đào tạo trình độ Đại học và Sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học; liên kết địa phương và phục vụ xã hội.

  • Năm 1976, Bộ Y tế ra quyết định thành lập Bộ môn Vệ sinh dịch tễ và Bộ môn Tổ chức Y tế. Từ năm 1977, các bộ môn bắt đầu tham gia công tác giảng dạy.
  • Năm 1980, Bộ môn Tổ chức Y tế đổi tên thành Bộ môn Y học xã hội.
  • Tháng 3/2005, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định thành lập Khoa Y tế công cộng trực thuộc Trường Đại học Y Khoa Huế trên cơ sở hợp nhất hai Bộ môn: Bộ môn Vệ sinh dịch tễ và Bộ môn Y học xã hội.

Xem thêm

03

Bộ môn

07

Chương trình đào tạo

38

Cán bộ

92

Công bố quốc tế

Tin tức nổi bật

#

Hội Y Tế Công cộng & Y học Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

#

Ngày thành lập: ngày 16 tháng 9 năm 2019

Mục tiêu

  • Tập hợp đoàn kết những người làm công tác thuộc lĩnh vực y tế công cộng và y học dự phòng.
  • Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
  • Phát triển chuyên ngành Y tế công cộng và Y học DP trong và ngoài tỉnh, hội nhập với khu vực.
  • Cùng với các chuyên gia khác trong và ngoài ngành Y tế, thành viên của Hội cũng tham gia vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước.

Các xuất bản gần đầy

Minh Tu Nguyen; Thanh Gia Nguyen; Tho Thi Anh Tran; Thi Thanh Nhan Nguyen; Dinh Duong Le; Thi Thanh Binh Nguyen; Huu Hai Hoang; Thi Linh Dan Ho; Binh Thang Tran; (2022) Network analysis of psychological factors related to academic pressure faced by medical students in the central and highland regions of Vietnam
Medical Education Online; SJR Q1 ; IF: 3.298 (2020) DOI: 10.1080/10872981.2021.2007577

Lan Hoang Nguyen; Thuy Bich Thi Le; Nhu Quynh Nguyen Le; Nhan Thanh Thi Tran; (2022) Table_1.pdf
Frontiers in Public Health; SJR ; IF: DOI: 10.3389/fpubh.2022.801984

Minh Tu Nguyen; Binh Thang Tran; Thanh Gia Nguyen; Minh Tri Phan; Thi Thu Tham Luong; Dinh Duong Le; (2022) Self-control as an important factor affecting the online learning readiness of Vietnamese medical and health students during the COVID-19 pandemic: a network analysis
Journal of Educational Evaluation for Health Professions; SJR ; IF: DOI: 10.3352/jeehp.2022.19.22

Ruth Harriet Brown; Manuel Eisner; Sara Valdebenito; Susan Walker; Mark Tomlinson; Claire Hughes; Catherine L. Ward; Joseph Osafo; Siham Sikander; Pasco Fearon; Michael P. Dunne; Bernadette Madrid; Adriana Baban; Vo Van Thang; Asvini D. Fernando; Aja L. Murray; (2021) What Research Questions Should the Next Generation of Birth Cohort Studies Address? An International Delphi Study of Experts
Academic Pediatrics; SJR Q1 ; IF: DOI: 10.1016/j.acap.2020.03.011

Huyen Phuc Do; Philip RA Baker; Thang Van Vo; Bao-Yen Luong-Thanh; Lan Hoang Nguyen; Sara Valdebenito; Manuel Eisner; Bach Xuan Tran; Tuyen Dinh Hoang; Michael P Dunne; (2021) Brief screening for maternal mental health in Vietnam: Measures of positive wellbeing and perceived stress predict prenatal and postnatal depression
Journal of Affective Disorders Reports; SJR Q1 ; IF: DOI: 10.1016/j.jadr.2020.100047

Xem tất cả

Các xuất bản gần đây

Tu, N. M. ., Hong, T. T. T. ., Huyen, T. T. M. ., Hoa, T. T. ., Mi, N. V. T. ., Chi, D. T. K. ., Mai, N. T. ., Dan, H. T. L. ., Tri, P. M. ., Hai, N. T. H. ., Duong, L. D. ., Gia, N. T. ., Thang, T. B. ., Chung, N. H. ., Nhan, N. T. ., Nga, N. T. ., Thanh, D. I. ., Quoc, T. A. ., Trung, T. D. ., & Khoi, H. H. (2021) Description of physical activities of type 2 diabetes outpatients at Hue Transportation Hospital. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (4): 61–70 10.51403/0868-2836/2021/337

Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Đình Trung, Võ Văn Thắng (2021) Các yếu tố liên quan đến thực trạng bạo hành khi mang thai ở phụ nữ đã kết hôn: Một nghiên cứu mô tả cắt ngang tại huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Y học Việt Nam 501 (2): 181-186

Phùng Thị Thu Thủy, Ngô Viết Quỳnh Trâm, Phạm Thị Hồng Cẩm, Ngô Thị Diệu Hường, Tôn Thất Cảnh Trí (2021) Chất lượng vi sinh vật của nguồn nước sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Tạp chí Y học dự phòng 31 (3): 174-180 https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/328

Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Vũ Thành, Nguyễn Thị Phương Anh, Ngô Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Trúc Ly, Nguyễn Minh Tâm (2021) Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại các cở sở y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế 11 (2): 96-102 10.34071/jmp.2021.2.14

Võ Văn Thắng, Võ Nữ Hồng Đức, Lương Thanh Bảo Yến, Vũ Thị Cúc, Nguyễn Phúc Thành Nhân (2021) Đánh giá tình trạng và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người cao tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Y học Việt Nam 498 (2): 35-39

Xem tất cả