#

Lĩnh vực hoạt động của Hội YTCC & YHDP Tỉnh

Các lĩnh vực hoạt động chính


Nhằm nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong cả nước nói chung và trong tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, cần thiết phải tập hợp những người đang hoạt động trong lĩnh vực Y học dự phòng-Y tế công cộng để cùng nhau trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học, các thành tựu khoa học kỹ thuật; nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng và phát triển ngành Y học dự phòng-Y tế công cộng hiện đại; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về Y học dự phòng-Y tế công cộng góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn mới.

Các lĩnh vực hoạt động chính

  • Mô hình can thiệp
  • Vận động chính sách
  • Nghiên cứu khoa học
  • Đào tạo và tư vấn