TS.BS Nguyễn Văn Hùng

Ban chủ nhiệm Khoa

Thông tin

Thông tin cá nhân

- Phó Trưởng Khoa, Khoa YTCC

- Trưởng Bộ môn Giáo dục Sức khỏe & Tâm lý Y Đức - Quản lý Y tế  - Khoa YTCC, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

- Trưởng phòng Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế- Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

- Nghiên cứu Viên, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Lĩnh vực nghiên cứu

- Tâm lý sức khỏe  (hành vi tự điều chỉnh -Self-Regulation)

- Sức khỏe tâm thần trong sinh viên (Trầm cảm, lo âu và stress)

- Giáo dục Y khoa (Phát triển chương trình, học tập tích cực và đánh giá sinh viên )


Thông tin

Phone: +84 914 312 951. Office: +84 234 3 837443

Emails: nvhung@huemed-univ.edu.vndrhhung@gmail.com

Giới thiệu

Tiến sỹ Y tế Công cộng  (DrPH) - Đại học Khon Kaen -Thailand (Khóa 2010-2015).

Thạc sỹ Giáo dục Y học - Đại học  Maastrich - Hà Lan (2007);

Bác sỹ Y Đa Khoa - Đại học Y Dược Huế  (2003),