#

Bộ môn Dinh dưỡng, Sức khoẻ môi trường & Nghề nghiệp


Bộ môn: Dinh dưỡng-Sức khỏe môi trường, Nghề nghiệp
Trưởng Bộ môn: TS.BS Hoàng Thị Bạch Yến
Số nhân sự:      Giảng viên (TS:  04      Ths:   04   ĐH:   01)           KTV: 02       

 

 

Chức năng: Bộ môn Dinh dưỡng- Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp thực hiện song song chức năng đào tạo đại học và sau đại học, hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt về lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, lĩnh vực sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp cho người dân tại cộng đồng và bệnh nhân tại bệnh viện, đáp ứng nhu cầu xã hội trong sự nghiệp phát triển chung của Khoa và của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

Đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy đại học, sau đại học, hướng dẫn học viên cao học, tham gia biên soạn các giáo trình thuộc chuyên ngành của Bộ môn.

Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành tại labo và thực hành tại cộng đồng cho nhiều đối tượng đại học, hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho khối YHDP và YTCC dành cho các chuyên ngành liên quan đến Dinh dưỡng, sức khỏe môi trường và nghề nghiệp. Đối tượng giảng dạy gồm: Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, KTHA, XHYH, YTCC hệ chính quy và liên thông. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch; chất lượng về công tác ra đề thi, duyệt đề thi, chấm thi và kiểm tra, đánh giá học phần.

Tham gia đào tạo các đối tượng Sau đại học: CK1 YTCC; CKI YHDP và Cao học YTCC. Các học phần/chứng chỉ giảng dạy: Sức khỏe Môi trường – Sức khỏe Nghề nghiệp, Thực tập Cộng đồng 2, Sức khỏe Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp, Sức khỏe Môi trường – Sức khỏe các lứa tuổi, Sức khỏe Nghề nghiệp, Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm; Quản lý dinh dưỡng và tiết chế bệnh viện.

Đảm bảo chất lượng về nội dung, chất lượng về chuyên môn theo các môn học; thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì, quản lý cơ sở vật chất trong Bộ môn, đặc biệt các trang thiết bị tại phòng thí nghiệm Sức khỏe Môi trường, Dinh dưỡng, phục vụ tốt công tác giảng dạy tại phòng thí nghiệm.

Đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu NCKH các cấp, đồng thời động viên, khuyến khích các cán bộ tham gia NCKH, hướng dẫn luận văn, luận án... tham gia hội nghị lao động sáng tạo các cấp, các hội nghị nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế. Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung  vào các vấn đề về dinh dưỡng, sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và sức khỏe lứa tuổi. Xuất bản các bài báo trong nước và quốc tế, hướng đến việc đẩy mạnh NCKH gắn với phòng thí nghiệm. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành giảng dạy.

Cung cấp các dịch vụ - tư vấn: Cùng với cán bộ trong Khoa xây dựng chương trình và lập kế hoạch các khóa đào tạo Y khoa liên tục về “Đánh giá tác động môi trường – tác động sức khỏe” cho cán bộ của các Sở, Trung tâm khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cá nhân quan tâm.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, phối hợp với Khoa và Viện NCSKCĐ tiếp nhận sinh viên chuyên ngành Dinh dưỡng sang thực tập tại Khoa, Trường và Bệnh viện Trường. Một số cán bộ của bộ môn tham gia các hoạt động nghiên cứu của Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.

Nhiều cán bộ Bộ môn tham gia kiêm nhiệm công tác tại Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Ngoài mục đích phục vụ bệnh nhân còn nhằm tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để giảng dạy sinh viên hiệu quả hơn.

Nhân sự: Tính đến tháng 2/2021, Bộ môn có 11 cán bộ cơ hữu. Trong đó có 04 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ, 02 Kỹ thuật viên và 01 Bác sĩ Y học dự phòng. ( 01 cán bộ đang học NCS ở Hàn Quốc).