#

Cơ sở vật chất

Khoa Y tế Công cộng - Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế


Cơ sở vật chất (ảnh)

Cùng với hệ thống giảng đường, các phòng thí nghiệm, các cơ sở thực hành của Nhà trường về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu cho việc giảng dạy, học tập, NCKH của cán bộ, SV và học viên.

Nhà trường có 85 phòng học với diện tích 8.779m2, trong đó có 01 giảng đường 400 chỗ ngồi (Hội trường A 620m2). Trường có 82 phòng thực hành, phòng thí nghiệm với tổng diện tích là 5.638m2 và một bệnh viện thực hành (Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã được Bộ Y tế công nhận Hạng I) với diện tích mặt bằng 4.192m2 và tổng diện tích xây dựng 16.273 m2, trong đó Trung tâm Y học gia đình 7 tầng có diện tích xây dựng là 3.673 m2 mới được đưa vào sử dụng từ Quý II/2015 và được trang cấp các trang thiết bị hiện đại. Hơn nữa, trong tháng 9 năm nay đã đưa vào Khối nhà 7 tầng với tổng diện tích cho các giảng đường 2.582 m2 để đảm bảo và tăng cường số lượng giảng đường đáp ứng với nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, tòa nhà Khoa YTCC có hệ thống phòng làm việc với các thiết bị phù hợp để hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt về lĩnh vực YTCC. Cụ thể về giảng dạy lý thuyết tại tòa nhà Y tế công cộng, Khoa đang sử dụng tầng 1, tầng 2 với 7 giảng đường (1.1 đến 1.4; từ 2.1 đến 2.3), về giảng dạy thực tập và nghiên cứu có 2 phòng thí nghiệm (phòng thí nghiệm Sức khỏe môi trường - dịch tễ học và phòng thí nghiệm Dinh dưỡng - an toàn thực phẩm) đáp ứng tối đa 100 SV/phòng/buổi học với đầy đủ trang thiết bị, máy móc chuyên ngành, đặc thù cho YTCC. Khoa còn có 01 phòng vi máy tính, 01 phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe để thực hành các kỹ năng chuyên ngành như phân tích số liệu, giao tiếp, đóng vai, giáo dục sức khỏe.... Ngoài ra, sinh viên, học viên còn có thể tham gia thực tập tại các phòng thí nghiệm của các tín chỉ khác ngoài lĩnh vực thuộc chuyên ngành YTCC như Vi sinh, Giải phẫu, Mô phôi, Ký sinh trùng..., phòng máy vi tính tại tầng 4 khu TTTT-TV... trong khuôn viên nhà Trường.

Tòa nhà Khoa Y tế Công cộng (Được tài trợ bởi tổ chức atlantic philanthropies)

Thư viện Khoa YTCC

Thư viện Khoa YTCC đã hỗ trợ hiệu quả cho công tác đào tạo sinh viên Đại học cũng như học viên sau đại học tại Khoa. Hiện tại, thư viện có 612 đầu sách bao gồm 275 đầu sách tiếng việt và 337 đầu sách tiếng anh của các chuyên ngành dịch tễ học, tổ chức & quản lý y tế; thống kê, dân số học, sức khoẻ sinh sản; giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng – an toàn thực phẩm, Sức khoẻ môi trường- sức khoẻ nghề nghiệp và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra thư viện còn lưu trữ các tạp chí chuyên ngành, các luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên đại học và học viên sau đại học và các đề tài nghiên cứu khoa học, các tài liệu tham khảo khác để học viên, cán bộ, độc giả trong và ngoài trường đến tìm kiếm thông tin.

Thư viện Khoa YTCC còn được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại như máy tính để bàn có kết nối internet để phục vụ tốt hơn cho độc giả.