TS.BS Hoàng Thị Bạch Yến

Ban chủ nhiệm Khoa

Thông tin

Chức vụ hiện tại:


Phó Trưởng Khoa, Khoa Y tế công cộng,Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Trưởng Bộ môn, Bộ môn Dinh dưỡng – Sức khỏe môi trường & nghề nghiệp, Khoa YTCC, Trường Đại học Y - Dược;

Trưởng khoa, Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế. 

Quá trình đào tạo


- Đại học:

+ Ngành học:   Y Đa Khoa                                                       Hệ đào tạo: Chính Qui

Nơi đào tạo:     Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Năm tốt nghiệp: 2003

+ Ngành học: Sư phạm tiếng Anh                                            Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học

Nơi đào tạo:     Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế           Năm tốt nghiệp: 2007

- Sau đại học:

+ Thạc sỹ y học:

Chuyên ngành: Y tế công cộng                                                Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

+ Tiến sỹ y học

Chuyên ngành:  Y tế công cộng                                               Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 

Địa chỉ liên hệ:


Cơ quan: Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y – Dược, 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Nhà riêng: 54 Trần Thúc Nhẫn, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Điện thoại liên lạc: 0918824290                            

Email: htbyen@huemed-univ.edu.vn

 

Giảng dạy

Giảng dạy các môn học trong lĩnh vực dinh dưỡng – an toàn thực phẩm, dinh dưỡng tiết chế, hướng dẫn thực tập tại cộng đồng cho các sinh viên ngành Y tế công cộng, Y học dự phòng, Y đa khoa, Răng hàm mặt. Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học… hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học, liên thông chính quy… . Đã tham gia biên soạn 03 giáo trình đã xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Huế, trong đó có 02 giáo trình với vai trò đồng chủ biên (năm 2017, 2020) và 01 giáo trình với vai trò là người tham gia biên soạn và thư ký (năm 2012).

Kinh nghiệm

Đã thực hiện rất nhiều đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, tiết chế…, đồng thời cùng tham gia nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đào tạo, tim mạch. Các đề tài nghiên cứu được thực hiện trong cộng đồng cũng như tại bệnh viện.

Hàng năm đều hướng dẫn 1-2 sinh viên ngành Y tế công cộng và Y học dự phòng thực hiện luận văn tốt nghiệp, đồng thời hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. Tính đến năm 2020, đã hướng dẫn 17 sinh viên thực hiện thành công luận văn tốt nghiệp và 01 học viên chuyên khoa 1 Y học dự phòng thực hiện và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.
 

Hàng năm chủ trì thực hiện 1-2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đang chủ trì 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế và tham gia 01 đề tài NCKH cấp Đại học Huế.

Hiện tại đang đảm nhiệm vai trò là Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện trường Đại học Y – Dược Huế, đang triển khai thực hiện cung cấp suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện. Đây là công việc góp phần nâng cao chất lượng điều trị toàn diện cho bệnh nhân nhưng cũng là cơ hội để phát triển nghề nghiệp, tích luỹ kinh nghiệm phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Xuất bản

 1. Yen, Hoang Thi Bach, Huong, Le Thi, Thang, Vo Van, and Tien, Hoang Anh. "Picky Eating and Nutritional Status among Vietnamese Children Under Five Years of Age in Hue, Central Vietnam." Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 16.1 (2019): 11733-11739. DOI: 10.26717/BJSTR.2019.16.002785.
 2.  Hoàng Thị Bạch Yến, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng (2017), Phương pháp xác định biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi, Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y Dược Huế, tập 7 (05) tháng 10-2017, trang 263-270.
 3. Hoàng Thị Bạch Yến, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng (2018), Một số yếu tố nguy cơ gây biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi tại thành phố Huế, Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y Dược Huế, tập 8 (03) tháng 6-2018, trang 60-69.
 4. Hoàng Thị Bạch Yến, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng (2018), Xây dựng thang điểm đánh giá tình trạng biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi tại Việt Nam, Tạp chí Y học Việt Nam số đặc biệt, tháng 10/2018, tập 471, trang 197-207.
 5. Hoàng Thị Bạch Yến, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng (2019), Xây dựng thang đo đánh giá biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi tại thành phố Huế, Việt Nam, Tạp chí Y học thực hành, số 10-1114, trang 111-117.
 6. Hoang Thi Bach Yen, Hoang Dinh Tuyen, Le Thi Huong, Vo Van Thang et al. (2015), Picky eating: prevalence, risk factors and its relationship to nutritional status in children aged 1 to 5 in a city of central Vietnam, Oral presentation at 7th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries, Hue - Vietnam, 26-27th September 2015.
 7. Hoang Thi Bach Yen, Le Thi Huong, Vo Van Thang (2019), Picky eating and nutritional status in children aged 1 to 5 in a city of central Vietnam, Journal of Medicine and Pharmacy, Volume 9, No.3/2019, pp 17-21 (English version).
 8. Hoang Thi Bach Yen, Le Thi Huong, Vo Van Thang (2018), Risk factor of picky eating in children aged 1 to 5 in Hue city, Vietnam, Oral presentation at the 5th International PhD Students Science Symposium on 27th of April 2018, Hue, Vietnam.
 9. Hoang Thi Bach Yen, Le Thị Huong, Vo Van Thang (2018), Picky eating and nutritional status of children under 5 in a city of central region, Vietnam, Oral presentation at the 2nd National and International Conference on Health Challenge in Sustainable Development Goals (SDGs): “Universal Health Coverage”, Khon Kaen, Thailand, July 23-24th, 2018 (Registration fee award).
 10. Hoang Thi Bach Yen, Le Thị Huong, Vo Van Thang (2019), Developing scale for determining of picky eating among preschoolers in Vietnam, Poster presentation at the 11th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Region Countries, “Improving Health Equity among Greater Mekong Sub-Region Countries: A Public Health Challenge” (ICPH - GMS 2019), Vientiane Capital, Lao PDR, 18-19th October, 2019.
 11. Lương Thị Bích Trang, Cù Thị Kim Lan, Hoàng Thị Bạch Yến (2018), Sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 471, tháng 10- Số đặc biệt -2018, trang 137-143.
 12. Hoàng Thị Bạch Yến, Bùi Thị Phương Anh, Trần Thị Táo, Hồ Thị Thanh Tâm, Lương Thị Bích Trang, Phạm Thị Thanh Mai (2018), Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế mở rộng, Nhà xuất bản Đại học Huế, trang 146-155.
 13. Hoàng Thị Bạch Yến, Hồ Thị Thanh Tâm (2018), Vai trò của dinh dưỡng tiết chế trong phòng và điều trị bệnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế mở rộng, Nhà xuất bản Đại học Huế, trang 178-187.
 14. Hoàng Thị Bạch Yến, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng (2018), Xây dựng thang điểm đánh giá tình trạng biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi tại Việt Nam, Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 471, tháng 10 - Số đặc biệt -2018, trang 197-207.
 15. Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn Thanh Điền, Hồ Thị Khuyên, Huỳnh Thị Lan, Nguyễn Thị Lộc, Hoàng Thị Bạch Yến (2018), Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn đường phố của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế năm 2017, Tạp chí Y Dược học – Trường Đại học Y Dược Huế, Số đặc biệt - tháng 5/2018, trang 77-81.
 16. Hoàng Thị Bạch Yến, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng (2017), Phương pháp xác định biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi, Tạp chí Y Dược học, 7(05), tr.263-270.
 17. Lương Thị Bích Trang, Hoàng Thị Bạch Yến (2017), Tầm soát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Nội bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và tìm hiểu một số yếu tố liên quan, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Y học dự phòng.
 18. Phạm Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Bạch Yến (2017), Tầm soát, đánh giá nguy cơ dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Ngoại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng.
 19. Phạm Văn Hiền, Hoàng Thị Bạch Yến (2016), Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại xã Hương Vinh thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Y học dự phòng.
 20. Trương Dương Phi, Hoàng Thị Bạch Yến (2016), Nghiên cứu tỷ lệ biếng ăn và một số yếu tố liên quan ở trẻ 1 đến 5 tuổi tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015, Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng.
 21. Hoang Thi Bach Yen, Hoang Dinh Tuyen, Le Thi Huong, Vo Van Thang et al (2015). Picky eating and nutritional status in children aged 1 to 5 years in a city of Central region, Vietnam. Oral presentation at 7th International workshop on public health among sub Mekong regional coutries, Hue city, Vietnam.
 22. Hoàng Anh Tiến, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Nhật Quang, Hoàng Thị Bạch Yến, Phạm Tuấn Hiệp, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Tuyến (2015), Tiên lượng biến cố tim mạch dựa trên đo trở kháng lưu huyết tim bằng cải tiến máy đo lưu huyết não, Giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2015
 23. Ngô Thị Vân, Võ Ngọc Hà My, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Nguyễn Đức Nhơn, Phan Thị Bảo Nga, Hoàng Thị Bạch Yến, Thực trạng học tiếng Anh và một số yếu tố liên quan của sinh viên Khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Huế năm 2015, Tạp chí Y Dược học Trường Đại học Y Dược Huế, số đặc biệt năm 2015 (Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ 2, tháng 5/2015)
 24. Hoàng Thị Bạch Yến, Phạm Thị Hải, Hoàng Đình Tuyên, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng (2015), Khảo sát tình hình tìm kiếm tài liệu trực tuyến phục vụ học tập của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế, Tạp chí Y Dược học Trường Đại học Y Dược Huế, số 27 năm 2015
 25. Hoàng Thị Bạch Yến, Phạm Thị Hải, Hoàng Đình Tuyên, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng (2015). Khảo sát khẩu phần ăn của trẻ 1 đến 5 tuổi tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế năm 2014 bằng phương pháp hỏi ghi 24 giờ, Tạp chí Y Dược học Trường Đại học Y Dược Huế, số 28+29 năm 2015.
 26. Hoang Thi Bach Yen, Hoang Anh Tien, Nguyen Van Dat (2014). Physical growth and psychomotor development of infant: Prevalence and associated factors in Hue city), Journal of Community Medicine ISSN 2354 – 0613, pp 39-45. (EN version)
 27. Đoàn Thị Hồng Hà, Hoàng Thị Bạch Yến (2014), Tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng bột ngọt và một số yếu tố liên quan của người nội trợ tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013, Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng.
 28. Nguyễn Thị Lành, Hoàng Thị Bạch Yến (2013), Nghiên cứu kiến thức, thực hành nuôi con của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi ở xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012, Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng.
 29. Võ Văn Thắng, Hoàng Thị Liên, Hoàng Thị Bạch Yến, Hoàng Đình Huề, Lê Đình Dương (2012), Study on accident injuries among 14 central and highland provinces, Vietnam in 2010, Journal of Medicine and Pharmacy, 2(1), tr. 116-124.
 30. Nguyễn Văn Đạt, Hoàng Thị Cẩm Nhung, Lê Thị Nhung, Hoàng Đức Thuận Anh, Võ Thị Ngọc Diễu, Đinh Thanh Huề, Hoàng Thị Bạch Yến (2012),Áp dụng phần mềm WHO Anthro để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 1 tuổi ở một số phường thuộc thành phố Huế”, Tạp chí Y học thực hành, số 818 – 819, trang 575-580
 31. Hoang Thi Bach Yen, Hoang Anh Tien, Nguyen Van Dat, Dinh Thanh Hue (2010), “Study on physical and psychomotor development and some related factors of infants in Hue city-Vietnam, 2009-2010”, Journal of Science, Hue university, 27 (61), pp. 539-551
 32. Hoàng Anh Tiến, Hoàng Thị Bạch Yến, Nguyễn Quang Hưng (2008), Nghiên cứu Hội chứng ngưng thở lúc ngủ bằng máy SASD-07 tự tạo, Tạp chí Y học thực hành, số 606 + 607, tr. 96-105.