#

Nghiên cứu mạnh Đại học Huế: Sức khỏe Cộng đồng

PGS.TS Võ Văn Thắng, Trưởng nhóm Nghiên cứu (Giai đoạn: 2018-2021 và 2021-2023)


Thông tin chung về nhóm Nghiên cứu mạnh – Nhóm Sức khỏe Cộng đồngCùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động cốt lõi của giáo dục đại học và cũng là một trong những thước đo quan trọng cho chất lượng đào tạo và phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy, việc hình thành các nhóm nghiên cứu nói chung và nhóm nghiên cứu mạnh nói riêng rất quan trọng và đóng vai trò quyết định sự thành công, vị thế của các trường đại học.
Xem thêm về Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Huế 


Nhóm nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực Y tế Công cộng, PGS.TS Võ Văn Thắng, Giám đốc Viện NCSKCĐ, Chủ tịch Hội YTCC-YHDP tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyên Trưởng Khoa YTCC đã được Đại học Huế giao quyết định công nhận nhóm Nghiên cứu mạnh – Nhóm Sức khỏe Cộng đồng (gọi tắt là Nhóm NCSKCĐ). Nhóm do PGS.TS Võ Văn Thắng chịu trách nhiệm làm Trưởng nhóm. Kết quả, Nhóm NCSKCĐ đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu trong giai đoạn đầu (2018-2021); và tiếp tục được Đai học Huế đề nghị ký tiếp giai đoạn tiếp theo 2021-2023. 

Thông tin chi tiết Trưởng nhóm Nghiên cứu mạnh - Nhóm nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng

Tên nhóm nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu Sức khoẻ cộng đồng

 • Quyết định công nhận nhóm NCM số 1208/QĐ-ĐHH ký ngày 18 tháng 09 năm 2018. Thời gian được công nhận: từ 01 tháng 10 năm 2018 đến 30 tháng 09 năm 2021
 • Hợp đồng số 51/HĐ-ĐHH ngày 12/11/2018 về việc đặt hàng nhiệm vụ nhóm nghiên cứu mạnh giữa Đại học Huế và Nhóm nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn hoạt động: Nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế công cộng 
Loại hình nhóm nghiên cứu: Cơ bản 
Mục tiêu chiến lược

 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học có tính mới, ứng dụng cao trong thực tiễn, góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng. 


Trưởng nhóm: PGS.TS Võ Văn Thắng

 • Giám đốc, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng,Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế
 • Chủ tịch, Hội Y tế Công cộng - Y học dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Giáo sư danh dự của trường Đại học công nghệ Queensland (QUT), Australia
 • Thành viên Hội nghị quốc tế Châu Á Sàng lọc ung thư (International Asian Conference on Cancer Screening-IACCS) năm 2018 https://www.iaccs.asia/#committee 
 • Thành viên của mạng lưới HIA khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2017 http://www.hianetworkasiapac.com/members/vovanthang/
 • Điều phối viên, Mạng lưới tư vấn – Đào tạo về Sức khỏe cộng đồng ở Huế (Community Health Training and Consulting Network (CHTCN) in Hue, central Vietnam)
 • Thành viên Ban biên tập Tạp chí Quốc tế về bệnh truyền nhiễm (Associate Editor, The International Journal of Infection in Developing Countries (JIDC), http://www.jidc.org/
 • Thành viên lãnh đạo mạng lưới YTCC các trường đại học  ở các nước Tiểu Vùng Sông Mê Kông (Leadership member of Greater Mekong Sub-region (GMS) University Network of Pubic health)
 • Giảng viên, Bộ môn Dịch tễ học- Thống kê và dân số, khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế
 • Là tác giả của rất nhiều công trình nghiên cứu được thực hiện trong nước và quốc tế. Kinh nghiệm hỗ trợ và tư vấn cho nhiều dự án nghiên cứu y tế và giáo dục y học, chương trình học tập tại Huế của học viên đại học và sau đại học từ các trường Đại học và Tổ chức quốc tế (Úc, Hà lan, Mỹ, trong đó, có 7 dự án nghiên cứu sinh và chương trình học tập của hơn 50 cử nhân Y tế Công cộng và cử nhân Công tác Xã hội thuộc Đại học QUT, Australia, tham gia đồng hướng dẫn cho 1 dự án nghiên cứu sinh của QUT tốt nghiệp năm 2011)
 • Là một trong những thành viên lãnh đạo trong Mạng lưới YTCC các nướckhu vực Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS), PGS. Võ VănThắng đã xây dựng được nhiều hoạt động hợp tác giữa Đại học Y Dược Huế với các trường Đại học trong khu vực như Trung Quốc, Cambodia, Myanmar, Lào, Thái lan và Philippines…    
   

Quyết định


 Thành viên


Thành viên nhóm nhóm NCM 2021-2023

STT

Tên

Email

ORCID

Trưởng nhóm

PGS. TS. Võ Văn Thắng

vovanthang147@hueuni.edu.vn 

0000-0003-2018-0371

Thành viên

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

nmtam@hueuni.edu.vn

0000-0002-8505-677X

Thành viên

GS. Michael Dunne

m.dunne@hueuni.edu.vn

0000-0001-9041-4802

Thành viên

TS.Hoàng Thị Bạch Yến

 htbyen@huemed-univ.edu.vn

 

Thành viên

GS. Danielle Gallegos

danielle.gallegos@qut.edu.au
School of Exercise and Nutrition Sciences, QUT

0000-0001-5901-1909

Thành viên NCS.ThS. Lê Đình Dương ldduong@hueuni.edu.vn 0000-0003-1607-0655

 

Thành viên nhóm nhóm NCM 2018-2021


Kết quả Giai đoạn 2021-2023


Cập nhật các bài bào theo link dưới: https://phf.huemed-univ.edu.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong/cac-xuat-ban-nhom-nghien-cuu-manh-dhh-48

 

Giai đoạn 2018-2021

 • Bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế: 29 bài 
 • Đào tạo nghiên cứu sinh
  • Năm 2020, xét tuyển 02 NCS dự bị chuyên ngành Y tế công cộng, đã có quyết định và đã phân công thành viên nhóm nghiên cứu mạnh hướng dẫn trong thời kỳ 6 tháng dự bị, cụ thể như sau:
   (1) NCS dự bị ThS. BS. Nguyễn Đình Minh Mẫn (Đại học Y Dược) do PGS.TS. Võ Văn Thắng hướng dẫn;
   (2) NCS dự bị ThS. BS. Nguyễn Đình Trung (Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng) do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Lan hướng dẫn. 
    

 

Thông tin liên hệ nhóm


Thông tin chi tiết thêm

Tiếng Việt: https://phf.huemed-univ.edu.vn/can-bo/bo-mon-dich-te-hoc--thong-ke-y-te-va-dan-so-/pgs-ts-vo-van-thang--33 
Tiếng Anh (English): http://iccchr-hue.org.vn/en/people/aprofessor-vo-van-thang?key=31 


Liên hệ
06 Ngô Quyền, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 0000-0003-2018-0371
E mail: vovanthang147@hueuni.edu.vn 
or vovanthang147@huemed-univ.edu.vn  or vovanthang147@gmail.com 
Website: http://iccchr-hue.org.vn/