TS.BS Nguyễn Hoàng Thùy Linh

Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê y tế và Dân số

Thông tin

Trưởng bộ môn, Giảng viên bộ môn Dịch tễ học – Thống kê y tế & Dân số, Khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Nghiên cứu viên kiêm nhiệm của Viện Nghiên cứu Sức khoẻ cộng đồng, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Trưởng đơn vị Tư vấn phân tích số liệu y học, Viện Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Địa chỉ liên hệ:

06 Ngô Quyền, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 0000-0001-7231-9895

E mail: nhtlinh@hueuni.edu.vn  or nhtlinh@huemed-univ.edu.vn /  nguyenhoangthuylinh87@gmail.com


 

Giới thiệu

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2011 và thạc sĩ YTCC năm 2014 tại trường Đại học Y Dược Huế. Sau đó, hoàn thành tu nghiệp toàn thời gian 4 năm về “Disease Prevention Global Leader Program” trong chương trình nghiên cứu sinh Y học tại Đại học Y Nha Tokyo, Nhật Bản vào năm 2019.

Là chủ nhiệm đề tài (PI), nghiên cứu viên chính/ nghiên cứu viên tham gia của các công trình nghiên cứu được thực hiện trong nước và liên kết với quốc tế.

Có kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu khoa cho sinh viên đại học, cũng như học viên sau đại học.

Công tác

2011-Nay: Giảng viên Khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Giảng dạy

Trong khoảng thời gian gần 10 năm công tác, đã và đang tham gia giảng dạy các môn học mà bộ môn đang đảm nhiệm bao gồm: Thống kế y tế, Sử dụng phần mềm thống kê chuyên dụng trong xử lý số liệu, phương pháp nghiên cứu SKCĐ, sức khoẻ sinh sản, Dân số học, Nhân học y tế, Quản lý chương trình và dự án y tế.

Kinh nghiệm

Các dự án nghiên cứu, hoạt động đã/đang thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc và các yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Huế.

2014 - 2015

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu về văn hoá sức khoẻ và các yếu tố liên quan trong cộng đồng người trưởng thành tại Thành phố Huế năm 2015

2015

Viện Nghiên cứu SKCĐ

Nghiên cứu viên

3

Nghiên cứu về cảm giác

sợ ngã và mối liên quan đến các hoạt động thường ngày của người cao tuổi tại một số phường/xã tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2020- 2021

Cấp trường

Chủ nhiệm

4

Đánh giá văn hoá sức khoẻ trên nền tảng số và mối liên quan đến các vấn đề sức khoẻ của sinh viên ở một số trường đại học tại Việt Nam trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19

2020

Viện NCSKCĐ

Đồng chủ nhiệm đề tài.

5

Nghiên cứu thực trạng sa sút trí tuệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân sa sút trí tuệ tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

2021-2022

Cấp Đại học Huế

Cố vấn chuyên môn

Thành viên đề tài

6

Nghiên cứu thuần tập về sức khoẻ của thanh thiếu niên thành phố Huế: nâng cao sức khoẻ thị lưc và phòng chống các bệnh không lây nhiễm

207-2021

Đề tài liên kết với Đại học Y Nha Tokyo

Nghiên cứu viên chính

Xuất bản

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu tình hình rối loạn trầm cảm và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố Huế năm 2013

2011

Tạp chí Y học thực hành

Số 880 (228-223)

 

2

Thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực bác sĩ trong hệ thống YTDP tại các tỉnh miền trung và Tây nguyên, Việt nam năm 2013

2013

 

Tạp chí Y học thực hành

Số 880

(9-14)

3

Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh tại thành phố Huế

2014

 

Tạp chí Y học cộng đồng

Số 06 (33-37)

 

4

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về vệ sinh phụ khoa của học sinh nữ trong độ tuổi 11-19 ở một số trường trung học tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2013

2014

 

Tạp chí Y học cộng đồng

Số 6 (38-42)

 

5

Tìm hiểu thái độ và thực hành của sinh viên chính quy trường Đại học Y dược Huế trong việc thực hiện một số quy định về văn minh giảng đường.

2014

 

Tạp chí Y học cộng đồng 

Số 7 (32-37)

 

6

Depressive symptoms among post-menopausal women in central Vietnam.

2014

 

Journal of Community Medicine Version English (18-23)

7

Depression among the elderly in urban community in central Vietnam.

2014

Journal of Community Medicine Version English (34-38)

 

8

Các mức độ của văn hoá sức khoẻ trong cộng đồng người trưởng thành tại Thành phố Huế năm 2015

2015

Y học thực hành

Số 983 (229-233)

9

Nghiên cứu chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2015

2016

Tạp chí Y dược học Huế

Số đặc biệt

10

Association Between a Wider Availability of Health Information and Health Care Utilization in Vietnam: Cross-Sectional Study

2017

Journal of Medical Internet Research

11

Impact of parent-adolescent bonding on school bullying and mental health in Vietnamese cultural setting: evidence from the global school-based health survey.

2019

BMC Psychology

12

Assessment of the Validity of a Physical Activity Questionnaire for Vietnamese Children Using an Accelerometer

2019

International Journal of Physical
Therapy &Rehabilitation

13

Relationships among cyberbullying, parental attitudes, self-harm and suicidal behavior among adolescents: results from a school-based survey in Vietnam

2020

BMC Public Health

14

Fear of falling and cognitive impairment in elderly with different social support levels: findings from a community survey in Central Vietnam

2020

BMC Geriatrics

15

Một số yếu tố tiên lượng nguy cơ của sốc nhiễm khuẩn trong viêm thận bể thận cấp tính tắc nghẽn do sỏi

2021

Tạp chí Y dược học

(Số đặc biệt 1/2021)